Pobieda

2002

Droga normalna
Cel: zdobycie szczytu w stylu alpejskim

Termin wyprawy:

lipiec – sierpień 2002

Skład:

Marcin Kaczkan
Piotr Morawski

Osiągnięta wysokość:

7439 m

© 2024 Piotr Morawski