Broad Peak

2006

Tryptyk Himalajski III, droga normalna
Cel: Zdobycie szczytu
Osiągnięcie: Wszyscy uczestnicy wyprawy zdobyli szczyt, Piotr Morawski zrezygnował z ataku szczytowego ze swoim zespołem, podjął akcję ratowania bardzo osłabionego Austriaka, sprowadził go w bezpieczne miejsce tym samym ratując mu życie, dzień później samotnie stanął na szczycie

Termin wyprawy:

czerwiec – lipiec 2006

Skład:

Piotr Pustelnik – kierownik
Piotr Morawski
Peter Hamor (SVK)
Kinga Baranowska
Andrzej Rusowicz

Osiągnięta wysokość:

8046 m

© 2024 Piotr Morawski