Annapurna

2005

Ściana południowa, droga Bonningtona
Cel: Zdobycie szczytu
Osiągnięcie: Piotr Morawski drogą brytyjską osiągnął wysokość 7400 m

Termin wyprawy:

marzec – kwiecień 2005

Skład:

Piotr Pustelink – lider
Marcin Miotk
Piotr Morawski
Aleksander Waśniowski – lekarz
Vlado Strba (SVK)

Osiągnięta wysokość:

7400 m

© 2024 Piotr Morawski